Contributie

De contributie voor leden vanaf 18 jaar is € 130 (of 65,00 per half jaar) . Je ontvangt per kalenderjaar een nota voor de contributie toegestuurd. Het is mogelijk deze in twee termijnen te betalen, te weten vóór 1 januari en vóór 1 juli. Het bankrekeningnummer van de badmintonvereniging “ De Bereshuttle “ te Benschop is 30.71.51.905 (Rabobank).

Aanmelding

Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden of er kan gebruikt gemaakt worden van het aanmeldformulier.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 maand voor de vervaldag van de contributie (dus vóór 1 december en vóór 1 juni)schriftelijk aan de penningmeester te worden gemeld. Is de opzegging niet op tijd dan moet de contributie voor het komende halfjaar worden voldaan. Deze regel wordt strikt nageleefd.

Competitiewedstrijden

Voor de recreanten competitie wedstrijden moet per team (€ 20,–) inschrijfgeld worden afgedragen aan de bond. Boetes welke worden opgedragen aan het team moeten door het team worden betaald. De teamleider zorgt voor aanvang van de competitie dat het bedrag aan de penningmeester wordt overhandigd.